Klubben

KLUBBEN

For år siden blev nogle ”veteran-folk” enige om, at der manglede et sted hvor ”man” kunne mødes og snakke med andre om sin hobby.

De ville også gerne kunne arrangere nogle aftener med oplæg om emner af fælles interesse. Flere af medlemmerne er gør-det-selv-mekanikere, og de suger al af den viden de kommer i nærheden af.

De ville også have et sted hvor køretøjerne kunne serviceres. Det udviklede sig til, at man også ville have plads til at vedligeholde ”hverdagsbilerne” mv. Mange muligheder blev undersøgt, og andre bilklubber blev kontaktet.

Resultatet blev at, vi aftalte med ejeren af et nedlagt husmandssted, at han ville betale materialerne, hvis vi indrettede klublokaler med tilhørende værksted, i en tidligere svinestald.

MEN det er altså ”kun” klublokaler og værksted med lift /donkraft, lys, varme og trykluft etc. som vi lejer os ind på. Princippet for benyttelsen var, at vi selv tog værktøj og reservedele med, og tog udskiftede dele, spildolie mv. med os hjem igen. Dette har idag grebet om sig, så vi har et fuldt udstytret værksted, hvor der heletiden kommer nye hjælpemidler til, senest OBD-scanner til biler op til 2017

For at sikre ordnede forhold for alle, er det vedtaget at, det kun er medlemmer som har adgang. Det vil med andre ord sige at, hvis du ønsker at have en kammerat til at hjælpe dig med en reparation, skal han også være medlem eller rådgiver. Bestyrelsen har vedtaget, at du må invitere en "rådgiver", bare han ikke deltager i reparationen… Det er derfor også en ufravigelig regel, at dine køretøjer skal være registreret hos kasseren, før de får adgang til klubfaciliteterne…

Der ophænges i klub lokalerne, liste over registrerede køretøjer, i håb om at alle medlemmer vil medvirke aktivt til at holde justits… Ombygningen er nu så langt fremme, at værkstedet kan benyttes, læs mere under punktet Værkstedsregler – læs dem grundigt, og spørg hvis du er i tvivl om noget… Da klubben umuligt kan betale en husleje som dækker omkostningerne til drift og afskrivning, er det lejeindtægt og kontigent som betaler herfor. Rent praktisk gøres det ved at, du som medlem betaler en timepris for den tid du har dit køretøj inde på værkstedet. Derfor vil det glæde os, at medlemmer gør reklame for vores forening, så vi kan beholde vores lille oase.