Værkstedsregler

VÆRKSTEDSREGLER

 Husk at læse dem inden arbejdet påbegyndes!!

 • Det er udelukkende medlemmer og deres køretøjer, som ER registreret hos kassereren, der må forefindes i klubbens lokaler.
 • Liste kan ses på bookingsiden (synlig EFTER log in)
 • Undtaget er køretøj som ønskes besigtiget forinden køb, samt uindregistreret køretøj som et medlem ønsker at reparere med henblik på indregistrering til eget brug. Et sådant køretøj registreres hos kassereren med mærke, model, farve og chassisnummer.
 • Det følger af denne beslutning, at hjælp til reparation kun kan ydes af medlemmer…
 • Der kan dog inviteres ikke-medlemmer til at yde ikke-praktisk hjælp, ex. teknisk rådgivning, cateringservice etc.
 • Desuden opfordres medlemmerne til, at undersøger hos hver deres forsikringsselskab, om dækning for skade på eget og andres køretøj, andre personer, én selv, klubbens værktøjer mv. – altså både kasko – ansvar – fritidsulykke m.fl.
Her er NOGLE REGLER for brugen af klublokalerne Uglerupvej 14:
Men listen er IKKE UDTØMMENDE, så pas godt på lokalerne så får vi alle fuldt udbytte af vores medlemskab

REGLER for benyttelse:

Særligt gøres opmærksom på følgende - men listen er ikke udtømmende: 
 • Al ophold i klub-lokalerne sker på eget ansvar – også forsikringsmæssigt. 
 • Unge under 13 år må kun opholde sig ifølge med forælder /værge. 
 • Skade på værktøj /udstyr/lokaler erstattes fuldt ud af brugeren. 
 • Lokalerne efterlades altid fuldstændigt rengjorte. 
 • Brugerne pålægges, fortløbende at holde rent og ryddeligt, så der ikke slæbes snavs og væsker med rundt - uden for den plads man har lejet. 
 • Stærkt støv, støj og røg-forurenende arbejder må ikke genere øvrige brugere. 
 • Brug af aerosolfrembringende anordninger (spraydåser) er ikke tilladt. 
 • Parkeringspladser må ikke anvendes til u-indregistrerede køretøjer eller lignende i mere end 7 dage. 
 • Det henstilles at der tages videst muligt hensyn til evt. ikke-rygere. Overholdes dette ikke, indføres totalt rygeforbud. I ”stuen” er rygning naturligvis ikke tilladt… Alkohol er ikke foreneligt med værkstedsarbejde…
LEJEPRISER (booking og betaling for hele timer) pr. 01-01-2022
Plads med lift 50,- pr. time
Langtidsleje lift 2 (mandag til torsdag) 400,- pr. døgn
Gulvplads 25,- pr. time
Afbalanceringsapparat 25,- pr. hjul
   
 RESERVATION og BETALING:
Forudbestilling af værkstedsplads sker ved at gå ind på BOOKING. Uden forudbestilt plads, kan du prøve chancen, men… Betaling sker straks efter brug til foreningens konto eller MobilPay, som anført på afregning /”selvangivelse” på hjemmesiden.
Udskrevet 01-01-2022